Werkgroep Biodiversiteitsteam Woerden

Doel:
Versterking van de biodiversiteit in de gemeente Woerden.
Een samenwerking tussen KNNV en IVN Woerden.

Activiteiten van het Biodiversiteitsteam:
Onderhoud van verschillende plekken in het openbaar groen, door eigen werkzaamheden (bijv. rotonde Hollandbaan-Molenvlietbaan) of door nauwe samenwerking met de groenbeheerder (bijv. de flora langs het wandelpad Cattenbroekerplas).
Overleg met en advisering van de gemeente, politieke partijen en groenbeheerders om een ecologisch verantwoord beleid voor het openbaar groen (bermen, veldjes, oevers, bomen) te gaan voeren.
Ondersteuning van initiatieven van inwoners om bloeiende bermen en veldjes te creëren.
Organiseren van inventarisaties en monitoren van de biodiversiteit in de gemeente.

Natuur Netwerk Woerden:
We hebben de natuur nódig. De manier waarop we met het groen omgaan moet bewuster en beter, ook in Woerden. Voorbeeldprojecten zijn belangrijk om te laten zien hoe het anders kan. Zo wordt met de pilot rond de Cattenbroekerplas ervaring opgedaan met ecologisch beheer. Meer inheemse kruiden in bloeiende bermen en veldjes zorgen voor meer leefruimte voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.
Ecologisch verantwoord beheer van bermen en oevers is nodig (o.a. niet meer klepelen) om de biodiversiteit te versterken. Ecologische verbindingen zorgen voor meer kansen voor allerlei dieren.
Het aandeel inheemse bomen ten opzichte van exoten en cultivars moet flink omhoog.
Dit alles om een robuust Natuur Netwerk Woerden te creëren.

Wanneer en waar?
De werkgroep vergadert eens in de zes weken op dinsdagavond in InBredius. Neem gerust contact op met de coördinator van het team als je een keer wilt aansluiten.

Meedoen met de werkgroep?
Heb je interesse om mee te doen of mee te denken? Of heb je een idee of een vraag?
Mail het Biodiversiteitsteam: btwoerden@gmail.com
Contactpersoon en coördinator: Ton Rullmann