Werkgroep Struinen

De werkgroep Struinen bestaat uit leden die gezamenlijk een jaarprogramma maken en samen op excursie gaan.
Elk eerste weekend van de maand is er een excursie naar een interessant natuurgebied. Deze excursie heeft een van de leden voorbereid. Dat kan zowel op een zaterdag als op een zondag zijn. De leden bepalen zelf waar zij naar toe gaan. De nadruk zal de ene keer meer liggen op vogels, planten, insecten of vlinders, de andere keer meer op natuur en cultuur, of een mix van deze onderdelen. Het aanbod aan excursies is daardoor heel divers. Juist de verscheidenheid aan onderwerpen en natuurgebieden maakt deelname aan de struingroep interessant.
Alle leden van de KNNV mogen aan de struingroep activiteiten deelnemen, ook leden die zelf geen excursie kunnen organiseren of leiden. Deelnemers worden op de hoogte gehouden via e-mail.
Voor aanmelden en informatie:
Marianne de Wrede, e-mail: struinen@woerden.knnv.nl

Botanische tuin Utrecht