Werkgroep Landschapsbeheer

Welkom bij de werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV Woerden.
Onze werkgroep heeft haar werkterrein voornamelijk op het 550 ha. grootte Landgoed Linschoten. In het winterseizoen, van oktober tot april, wordt er op één zaterdagochtend in de maand van 9.00-13.00 uur gewerkt op het terrein van het landgoed. In overleg met de beheerder Marcel Valentijn wordt bepaald welke werkzaamheden er gedaan worden, dat kan in het parkbos zijn maar ook bij de boeren op het landgoed. Wij werken met handgereedschap, handzaag en takkenschaar. Alleen gecertificeerde vrijwilligers mogen werken met de motorzaag. Wij houden ons aan de ARBO-regels.

Knotters aan het werk
Het resultaat

Iedereen kan met ons meedoen, jong, oud, man, vrouw, jongen of meisje. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enigszins lichamelijke arbeid kunnen verrichten en niet bang zijn om vies te worden.

De knotploeg

De werkgroep bestaat al sinds de jaren tachtig. Veel leden zijn dan ook al jaren actief betrokken bij onze werkgroep. Niet alleen KNNV-leden maar ook andere vrijwilligers helpen mee. Behalve dat landschapsbeheer belangrijk is voor de instandhouding van het culturele erfgoed, o.a. onderhoud waardevolle landschapselementen, is het ook gezellig om met elkaar actief bezig te zijn in de natuur, en dat op een bijzondere locatie zoals het Landgoed Linschoten. Onze werkgroep is aangesloten bij Landschap Erfgoed Utrecht en doet mee met de Landelijke Natuur-werkdag in november. Deelnemers worden geïnformeerd via e-mail wanneer en waar er gewerkt wordt.

Landgoed Linschoten zomer
Landgoed Linschoten winter

Meer informatie en aanmelden: e-mail: landschapsbeheer@woerden.knnv.nl;

In formatie over Landgoed Linschoten: www.landgoedlinschoten.nl