Werkgroep Weidevogels

De Grutto, Kievit, Scholekster, Tureluur en vele andere vogels horen bij het karakteristieke Hollandse weidelandschap. De meeste weidevogelsoorten hebben het moeilijk door toenemende verstedelijking, modernisering op het boerenbedrijf en tal van andere oorzaken.

Tureluur
Tureluur

De weidevogelwerkgroep bestaat uit ongeveer 35 – 40 vrijwilligers die weidevogelnesten bij boerenbedrijven beschermen. Dat doen zij in groepjes van 2-3 bij ca. 30 bedrijven in Woerden, Zegveld en Kamerik. In nauwe samenwerking met de boer gaat de vrijwilliger het veld in om de nesten van de weidevogels in kaart te brengen en te markeren. De vrijwilligers helpen vervolgens de nesten en de kuikens te beschermen. Door de legsels te markeren en aan de hand van gedrag te kijken waar vogels met kuikens zich bevinden, kunnen agrariërs daar rekening mee houden bij hun werkzaamheden in het land.
Het seizoen begint met een startavond in februari – maart. Daarna houden we contact via de mail met nieuwsbrieven en praktische informatie. Ieder groepje vrijwilligers werkt zelfstandig bij zijn eigen boeren. In het najaar volgt een evaluatiebijeenkomst, soms gekoppeld aan een excursie, soms als gezellige avond.

De groep werkt nauw samen met andere weidevogelwerkgroepen in de regio, met de agrarische natuurvereniging Agrarisch Collectief Rijn, Vecht en Venen en met Landschap Erfgoed Utrecht. Met deze partijen organiseren we in het voorjaar en najaar ook een start-bijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst. Vaak zijn er dan externe sprekers. Ook geven we gezamenlijk cursussen voor beginnende vogelaars en voor gevorderden.
Iedereen kan vrijwilliger worden van de weidevogelwerkgroep. Enige ervaring is niet vereist, wel een pre. Deelname aan de beginnerscursus (2 avonden) is een vereiste. Iedereen die minstens één dagdeel per week, van half maart tot in juni, mee willen helpen is van harte welkom. Het vraagt een redelijke conditie om lange afstanden door de weilanden te lopen en ook wat geduld om met een verrekijker het gedrag van de vogels te observeren. Het bezit van een verrekijker is een vereiste. Wij beschikken over instructiemateriaal om nesten van de verschillende soorten te herkennen. Beginners lopen vaak een jaar mee met een ervaren vrijwilliger.
Voor de vrijwilliger is er de voldoening van het beschermen van de nesten, het contact met het agrarisch bedrijf en het bezig zijn in de vrije natuur.
U bent van harte welkom om een keer mee te lopen.

Meer informatie bij Hette de Vink weidevogels@woerden.knnv.nl

Foto’s: Dammis van “t Zelfde